Hoe werkt het?

Welkom Online is een gratis online lesprogramma bestaande uit vijf lessen die inspelen op de behoeftes en wensen van de deelnemer: Het dagelijkse leven; Het actieve leven; Het sociale leven; Het gezonde leven en Het mobiele leven. Een deelnemer gaat in 6-12 weken samen met een begeleider door het lesprogramma heen.

Doelgroep

Het online lesprogramma is bedoeld voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest. Vaak zijn dit 65+’ers. Zij worden begeleid door studenten, kinderen, kleinkinderen, vrijwilligers of andere mensen uit hun omgeving.

Doel

Met Welkom Online hebben we tot doel om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet en ze digitaal zelfredzaam te maken. We willen hiermee bereiken dat ze digitaal vaardiger worden, meer contact krijgen met vrienden en families en ook plezier kunnen beleven door online te zijn.

Samenwerking

Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo, Samsung en ASML zijn een samenwerking aangegaan om met behulp van het lesprogramma Welkom Online ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld. Zo worden ouderen digitaal vaardiger en kunnen ze optimaal deelnemen aan de maatschappij.

Partners

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.
Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom beloven we iedereen die met ons meedoet dat ouderen blijven genieten. We verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

Samsung

Samsung wil het leven van mensen mooier en gemakkelijker maken door middel van innovatieve technologie. Samsung zet vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid in op drie onderwerpen: Solve For Tomorrow (jonge mensen oplossingen laten vinden voor maatschappelijke uitdagingen), Digital Academies (burgers opleiden in gevorderde digitale vaardigheden) en het Startup Acceleration programma (het begeleiden van startups tot succesvolle scale-ups). Daarnaast streeft Samsung naar meer circulariteit door het uitbannen van plastic verpakkingen en het gebruik van groene stroom bij onze locaties over de wereld.

ASML – drijvende kracht in een digitale wereld

Alle digitale apparaten die we dagelijks gebruiken, zoals computers, telefoons en tablets, bevatten microchips met miljarden elektronische schakelingen die het mogelijk maken om ingewikkelde software programma’s uit te voeren en data te verwerken. Bij ASML in Veldhoven maken we de machines waarmee fabrikanten zoals Samsung, Intel en TSMC deze microchips produceren – we lopen met onze technologie voorop in de wereld. We vinden het belangrijk om samen met onze werknemers ervoor te zorgen dat iedereen nu en in de toekomst mee kan doen in een samenleving die steeds digitaler wordt: Welkom Online!
Klik voor meer informatie over ASML.

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo wil dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de (digitale) samenleving. Daarom stimuleren we het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In 2018 ontwikkelden we met medewerking van ECP/Veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid het online lesprogramma Welkom Online voor ouderen. Ons doel is om mensen die zelden of nooit online gaan, kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet en ze digitaal zelfredzaam te maken.

Het lesprogramma Welkom Online is ontwikkeld door VodafoneZiggo – met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid.

Dit programma is gefinancierd door de Vodafone Nederland Foundation.