Hoe werkt het?

Welkom Online is een gratis online lesprogramma bestaande uit vier lessen die inspelen op de behoeftes en wensen van de deelnemer: Je dagelijkse leven; Je actieve leven; Je sociale leven; Je gezonde leven. Een deelnemer gaat in 6-12 weken samen met een begeleider door het lesprogramma heen.

Doelgroep

Het online lesprogramma is bedoeld voor mensen die zelden of nooit online zijn geweest. Vaak zijn dit 65+’ers. Zij worden begeleid door studenten, kinderen, kleinkinderen, vrijwilligers of andere mensen uit hun omgeving.

Doel

Met Welkom Online hebben we tot doel om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet en ze digitaal zelfredzaam te maken. We willen hiermee bereiken dat ze digitaal vaardiger worden, meer contact krijgen met vrienden en families en ook plezier kunnen beleven door online te zijn.

Hoe is Welkom Online ontstaan?

Gemeente Amsterdam is in oktober 2018 het programma ‘Digimaatje’ gestart om senioren in Amsterdam digitaal vaardiger en zelfredzamer te maken. 50 studenten zijn als vrijwilliger (via stichting SINA) gekoppeld aan 50 senioren uit de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost. Zij begeleiden de senioren aan de hand van het online lesprogramma Welkom Online. Welkom Online is speciaal voor ‘Digimaatje’ ontwikkeld door Vodafone en Ziggo met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Mediawijzer.net.

Partners

Vodafone en Ziggo

Vodafone en Ziggo zijn sinds 2017 actief op het gebied van digitale vaardigheden. Ze ontwikkelden diverse programma’s, zoals Online Masters en Experience days, om de kansen voor kinderen in een digitale toekomst te vergroten. Met Welkom Online brengen we de online wereld ook dichterbij voor volwassenen en senioren die hier nog niet in thuis zijn. www.vodafoneziggo.nl

Veiliginternetten.nl

Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de Informatie Samenleving en het bedrijfsleven. Veilig internetten is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet. www.veiliginternetten.nl

Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is een netwerk voor mediawijsheid van meer dan 1.000 organisaties, bedrijven, professionals en instellingen. Het is opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin met als doel om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. Mediawijzer.net verzorgt o.a. publiekscampagnes, verricht onderzoek, biedt educatieve diensten en organiseert bijeenkomsten. www.mediawijzer.net