Over Welkom Online

Steeds meer aspecten van onze samenleving worden gedigitaliseerd, zoals het online plannen van een afspraak met de huisarts of het bekijken van actuele treintijden via een app. Voor ouderen kan het echter lastig zijn om hun weg te vinden in deze digitale wereld. Gelukkig biedt Welkom Online hulp!

Doelgroep

Welkom Online is bedoeld voor iedereen die weinig tot geen ervaring heeft met het internet die graag hun eerste stappen online willen zetten.

Doel

Het doel van Welkom Online is om ouderen kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet en hen digitaal zelfredzaam te maken. We streven ernaar om hun digitale vaardigheden te vergroten, zodat ze meer contact kunnen hebben met vrienden en familie en ook plezier kunnen beleven met het online zijn.

Het programma Welkom Online

Welkom Online bestaat uit drie onderdelen, waarmee ouderen op een laagdrempelige manier hun eerste stappen online kunnen zetten.

Het online lesprogramma

Ons gratis online lesprogramma is ontworpen om ouderen stap voor stap te begeleiden, zodat ze na afloop het vertrouwen hebben om zelfstandig aan de slag te gaan op het internet.

De snelle tips

Middels korte video’s en online stappenplannen begeleiden we ouderen stap voor stap bij actuele thema’s, zoals het maken van foto’s en wat het internet precies inhoudt.

De workshops

Bij de Welkom Online workshops behandelen we informeel, op locatie, telkens een ander thema. Bijvoorbeeld: gezondheid, mobiliteit of zoeken op het internet. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de deelnemers samen leren en oefenen.

Heeft u interesse om Welkom Online aan te bieden op uw locatie neem dan contact op met het Nationaal Ouderenfonds via 088-3442000 of via info@ouderenfonds.nl

Samenwerking

Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo, ASML en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn een samenwerking aangegaan om met behulp van het lesprogramma Welkom Online ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld. Zo worden ouderen digitaal vaardiger en kunnen ze optimaal deelnemen aan de maatschappij.

Partners

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo wil dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de (digitale) samenleving. Daarom stimuleren we het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In 2018 ontwikkelden we met medewerking van ECP/Veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid het online lesprogramma Welkom Online voor ouderen. Ons doel is om mensen die zelden of nooit online gaan, kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet en ze digitaal zelfredzaam te maken.

Het lesprogramma Welkom Online is ontwikkeld door VodafoneZiggo – met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.
Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom beloven we iedereen die met ons meedoet dat ouderen blijven genieten. We verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

ASML – drijvende kracht in een digitale wereld

Alle digitale apparaten die we dagelijks gebruiken, zoals computers, telefoons en tablets, bevatten microchips met miljarden elektronische schakelingen die het mogelijk maken om ingewikkelde software programma’s uit te voeren en data te verwerken. Bij ASML in Veldhoven maken we de machines waarmee fabrikanten zoals Samsung, Intel en TSMC deze microchips produceren – we lopen met onze technologie voorop in de wereld. We vinden het belangrijk om samen met onze werknemers ervoor te zorgen dat iedereen nu en in de toekomst mee kan doen in een samenleving die steeds digitaler wordt: Welkom Online!
Klik voor meer informatie over ASML.

Welkom Online wordt financieel gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit programma is gefinancierd door de Vodafone Nederland Foundation.

Logo Nationaal Ouderenfonds
Logo Vodafone Ziggo
Logo ASML
Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de slag

Zet vandaag de eerste stap online en start ons gratis online lesprogramma. Ontdek hoe leuk en handig het internet kan zijn en leer alles wat u nodig heeft om zelfstandig te surfen op het web.

Welkom Online is een initiatief van